Formular on-line de înscriere în baza de date a persoanelor fizice/organizaţiilor interesate de consultare conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - Pentru persoane fizice