Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice

Proiecte de hotarari

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
  Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 8 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pozitiile nr.9, nr. 10, nr.11 si nr. 12. (data publicarii documentului: 20 aprilie 2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (data publicarii documentului: 29 martie 2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea pe anul 2021 (data publicarii documentului: 10 decembrie 2020 - anunt 18827/ 10.12.2020; 4 februarie 2021: avize si Hotararea nr. 9/29.01.2021)
Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti (data publicarii documentului: 23 noiembrie 2020 - anunt 17764/ 23.11.2020; 4 februarie 2021: avize si Hotararea nr. 15/29.01.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare  privind stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021 (data publicarii documentului: 6 noiembrie 2020 - anunt 16893/6 noiembrie 2020; 29 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 243/22.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2021 (data publicarii documentului: 2 noiembrie 2020 - anunt 16517/2 noiembrie 2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 224/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2021 (data publicarii documentului: 2 noiembrie 2020 - anunt 16516/2.11.2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 225/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea (data publicarii documentului: 26 octombrie 2020 - anunt 16146/ 26.10.2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 226/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Judetului Valcea 2015-2022 (data publicarii documentului: 13 octombrie 2020 - anunt 15461/13.10.2020; 14 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 212/25.11.2020) Descarcare
  Proiecte de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2020 in domeniul transportului public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Valcea (data publicarii documentului: 20 august - anunt 12468/20.08.2020; 30 octombrie 2020: avize si Hotararea nr. 187/20.10.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii - pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul - Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata" (data publicarii documentului: 07 august 2020 - anunt 11822/07.08.2020; 17 septembrie 2020: avizele comisiilor; 23 septembrie 2020: Hotararea nr. 176/18.09.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Valcea (data publicarii documentului: 23 iulie 2020 - anunt 10973/23.07.2020; 17 septembrie 2020: avizele comisiilor; 23 septembrie 2020: Hotararea nr. 175/18.09.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul contructiilor din competenta de autorizare a Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2020 (data publicarii documentului: 01 iulie 2020 - anunt 9714/01.07.2020; 28  si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 153/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" (data publicarii documentului: 26 iunie 2020 - anunt 9509/26.06.2020; 28 si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 152/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, care cuprinde taxele si tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Ramnicu Valcea in anul 2020. (data publicarii documentului: 23 iunie 2020 - anunt 9299/23.06.2020; 28 si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 156/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (data publicarii documentului: 15 aprilie 2020 - anunt nr. 5822/15.04.2020; 4 iunie 2020: avizele comisiilor; 15 iunie 2020: Hotararea nr. 115/03.06.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2020". (data publicarii documentului: 6 aprilie 2020 - anunt nr. 5288/06.04.2020; 29 mai 2020: avizele comisiilor; 3 iunie 2020: Hotararea nr. 111/29.05.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul scolar 2019-2020 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si modificarea Anexei nr. 11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activitati desfasurate de Directa Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2020 (data publicarii documentului: 23 martie 2020 - anunt 4580/23.03.2020; 29 mai 2020: avizele comisiilor; 3 iunie 2020: Hotararea nr. 110/29.05.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele sportive de utilitate publica (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3844/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.98/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii guvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020/anunt nr.5144/02.04.2020; 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3842/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.96/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3841/10.03.2020; avizele comisiilor: 29 aprilie 2020; 5 mai 2020: Hotararea nr.97/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3840/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.99/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acestuia (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020/anunt nr.5144/02.04.2020; 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (21 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti (9 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea, valabil pana la 30.06.2023 (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020 (Legea nr. 34/2020), 1 aprilie 2020 (proiect de hotarare nr. 108/11.02.2020 si propuneri), 9 ianuarie 2020/anunt nr. 305/09.01.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare