Buget pe surse financiare

 

2022

# Descarcare
  (25.03.2022) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2022 Descarcare
  (28.02.2022) Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, precum si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2022 Descarcare
  (07.02.2022) Hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget, a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025; aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2022; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023 – 2025; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 Descarcare
  Proiectul Bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2022 Descarcare