Formulare utile

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Compartimentul Autorizari in Constructii, Avize si Controlul in Constructii

Compartimentul Amenajarea Teritoriului si UrbanismDocumente necesare Certificat Urbanism, Autorizatii de Construire, DesfiintareDocumente intocmite si eliberate de Evidenta PersoanelorFormulare liber acces la informatie L544/2001