Prezentarea consiliului

CONDUCEREA CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA

 Vicepresedinte al Consiliului Judetean
Direcția Tehnică

Presedintele Consiliului Județean

 Vicepresedinte al Consiliului Judetean
Direcția Generală Economică

busu cradulescu valer
BUȘU ADRIAN (ALDE) RĂDULESCU CONSTANTIN (PSD) TUDOR VALER (PER)
 Secretar al Judetului 
   
  CALIANU DANIELA  

 

COMPONENTA CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA

 


#Numele si prenumele consilierului judeteanApartenenta politica
1 ANDREIANU MIHAELA PNL
2 BELCIU ION PSD
3 BOBOCEA GHEORGHE PSD
4 BUŞE DUMITRU- GERY ALDE
5 BUŞU ADRIAN ALDE
6 CIOCAN VETUŢA PSD
7 COMŞA IOAN PSD
8 DIMA ADRIAN - COSMIN PSD
9 DUMITRU MARIAN PER
10 FILIP TEODOSIE PER
11 FOLEA GHEORGHE PNL
12 IORDACHE DANUT PSD
13 JINARU ADAM PNL
14 MUTULIGA FLORIN-NICOLAE PSD
15 NEAMU IOAN ALDE
16 OPROAICA ALEXANDRU PSD
17 PĂRDUŢ ALEXANDRU ŞTEFAN PNL
18 PĂSAT GHEORGHE PNL
19 PERSU DUMITRU PSD
20 PÎRVU CONSTANTIN PSD
21 POPA CLAUDIU PNL
22 POPA LAURENŢIU PSD
23 POPESCU VICTOR - GEORGE PNL
24 RĂDULESCU CONSTANTIN PSD
25 ROŞU - CĂLINA ROXANA - LAURA PNL
26 SIMION AUREL PNL
27 SPIRIDON NICU PSD
28 STĂNCULESCU VICTOR - GEORGE PNL
29 TOMESCU GABRIEL PNL
30 TUDOR VALER PER
31 VADUVA CECILIA PNL
32 VÎLCU SAMOIL PNL
33 ZGRIPCEA DANUT PSD

 

COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA

I. Comisia pentru buget, finanţe si administrarea domeniului public şi privat al judeţului
1. PERSU DUMITRU Presedinte
2. ZGRIPCEA DĂNUȚ Secretar
3. VADUVA CECILIA Membru
4. FILIP TEODOSIE Membru
5. PĂSAT GHEORGHE Membru

 

II. Comisia juridică
1. COMŞA IOAN Presedinte
2. IORDACHE DĂNUȚ Secretar
3. BUȘE DUMITRU-GERY Membru
4. STĂNCULESCU VICTOR – GEORGE Membru
5. JINARU ADAM Membru

 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
 1. BOBOCEA GHEORGHE Presedinte
 2. POPA LAURENŢIU Secretar
 3. POPA CLAUDIU Membru
 4. SIMION AUREL  Membru
 5. MUTULIGA FLORIN-NICOLAE Membru

 

IV. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport
1. ANDREIANU MIHAELA Presedinte
2. ROŞU - CĂLINA ROXANA – LAURA Secretar
3. IORDACHE DĂNUȚ Membru

 

V. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului
1. NEAMU IOAN Presedinte
2. DUMITRU MARIAN Membru
3. FOLEA GHEORGHE Membru
4. FILIP TEODOSIE Membru
5. VÎLCU SAMOIL Membru

 

VI. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului
1. OPROAICA ALEXANDRU Presedinte
2. TOMESCU GABRIEL Secretar
3. DIMA ADRIAN – COSMIN Membru

 

VII. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico-socială şi relaţii externe
1. SPIRIDON NICU Presedinte
2. POPESCU VICTOR – GEORGE Secretar
3. BELCIU ION Membru

 

VIII. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice deconcentrate
1. PÎRVU CONSTANTIN Presedinte
2. CIOCAN VETUŢA Secretar
3. PĂRDUȚ ALEXANDRU ȘTEFAN Membru

 

ORGANIGRAMA aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea

  • COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRESEDINTELUI
   • Compartimentul Cabinet Presedinte
   • Compartimentul Audit Public Intern
   • Compartimentul managementul calitatii, control managerial intern
   • Centrul National de Informare si Promovare Turistica Valcea

 

  • DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIE LOCALA
   • Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
   • Biroul Cancelarie
   • Biroul coordonarea consiliilor locale si editarea monitorului oficial al judetului
   • Biroul Resurse Umane, Gestiunea Functiilor Publice
   • Compartimentul comunicare, relatii publice, secretariat ATOP
   • Compartimentul administrativ, protocol, deservire

 

  • DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
   • Serviciul buget, impozite si taxe
   • Serviciul contabilitate
   • Compartimentul pentru guvernanta corporativa
   • Compartimentul invatamant, cultura, sanatate si sport
   • Biroul achizitii publice, urmarirea executarii contractelor
   • Autoritatea Judeteana de Transport

 

  • DIRECTIA GENERALA PROGRAME, RELATII EXTERNE
   • Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare din POIM
   • Serviciul Elaborare si Implementare Proiecte de Dezvoltare Economica si Sociala
   • Serviciul Absorbtia Finantarilor Nerambursabile Relatii Externe si Afaceri Europene
   • Compartimentul pentru Mediu si Dezvoltare Durabila

 

  • DIRECTIA TEHNICA
   • Serviciul Infrastructura, Drumuri si Poduri, Proiectare
   • Serviciul Pregatirea si Urmarirea Realizarii Lucrarilor Publice
   • Compartiment Situatii de Urgenta, SSM
   • Unitatea judeteana pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice

 

  • DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
   • Serviciul Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica
   • Compartimentul Autorizari in Constructii, Avize si Controlul in Constructii
   • Compartimentul Amenajarea Teritoriului si Urbanism